Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Arabica ngày 14/02/2020

14/02/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Arabica/2020 (NY T3) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 104.45.

Phân tích xu hướng ngắn hạn:

Trên biểu đồ 1 giờ, kể từ khi giữ vững trên mức 97.40, giá cà phê NY T3 duy trì pha điều chỉnh tăng ngắn hạn cố gắng thử thách đường biên trên của kênh giá giảm trung hạn phát triển từ vùng đỉnh 142.45 ngày 17/12/2019 ứng với vùng 105.25. Đây là vùng cản mạnh do đó nếu giá tiếp cận thì có khả năng điều chỉnh xuống khu vực dự kiến 102.xx – 100.xx ( NY T5: 104.xx – 102.xx) trong vòng hai phiên (thứ Sáu tuần này và thứ Hai tuần tới) trước khi tiếp tục đà tăng trong tuần tới phá vỡ đường biên trên của kênh giá trung hạn để tiếp cận mục tiêu tại khu vực 111.xx – 113.xx (NY T5: 113.xx – 115.xx) trước khi có giai đoạn điều chỉnh giảm về cuối tháng 02/2020.

Theo tình thế hiện tại, thị trường New York có thể đang từng bước phát triển giai đoạn điều chỉnh tăng trung hạn kéo dài sang tháng 3/2020 trước khi suy yếu trở lại sau đó. Trong các bài phân tích gần đây luôn nhấn mạnh thị trường New York ít có khả năng giảm sâu bởi vì thị trường đã xuống vùng khá thấp (97.40) dễ dẫn đến giai đoạn phục hồi điều chỉnh tăng ngắn – trung hạn khi người tham gia thị trường ngại bán khống khi giá ở vùng khá thấp.

Dự kiến xu hướng trong phiên: Dự kiến sau khi mở cửa phiên hôm nay giá có thể dao động thận trọng trên vùng 104.00 rồi có pha tăng giá đến khu vực 105.00 – 105.25 sau đó suy yếu và giảm dần xuống khu vực 102.50 – 102.25 trước khi tăng nhẹ về cuối phiên. Xu hướng chủ đạo dự kiến trong phiên: Giảm giá.

Biên độ dự kiến trong phiên: 105.25 – 102.25 (hướng dịch chuyển dự kiến: 104.xx – 105.25 – 102.25 – 102.xx).

NY T5: 107.45/50 – 104.45/50.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 105.25 – 106.50 – 108.30 – 111.70 – 113.30 – 120.30.

– Chặn dưới: 102.25 – 100.65 – 99.50 – 98.00 – 97.40 – 96.60.

Kịch bản ngoài kỳ vọng trong phiên:

– Nếu tăng cao hơn 105.30 giá có thể tăng thêm đến gần vùng 106.60 rồi suy yếu về cuối phiên và tiếp tục đà tăng giá ở tuần tới.

– Nếu giảm dưới 102.00, giá có thể giảm nhanh xuống vùng 100.65 rồi phục hồi về cuối phiên và tiếp tục đà tăng giá ở tuần tới.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà (0909841270)