Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Arabica ngày 26/3/2020

26/03/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Arabica5/2020 (NY T5) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 129.95.

Phân tích xu hướng ngắn hạn:

Trên biểu đồ 1 giờ, giá cà phê NY T5 ngày càng chứng tỏ sức mạnh sau khi bức phá trên mức 122.45 (vùng này đã trở thành chặn hỗ trợ mới khá vững). Xu hướng tăng giá hiện tại có thể duy trì ổn định trong ngắn hạn và trung hạn. Trước mắt, về cuối tuần, giá có thể duy trì đà tăng thử thách các mức chặn 132.80 – 136.80. Sau đó, đà tăng giá có thể tiếp tục đến thứ Ba tuần tới hướng đến mục tiêu quanh mức 140.00 mới chững lại.

Thị trường New York sẽ có giai đoạn tích lũy ở khung giá cao theo mô hình tam giác trong vòng một tháng trước khi tiếp tục đà tăng trong dài hạn hơn. Xu hướng giảm giá chỉ chi phối thị trường trong trường hợp có dao động giảm mạnh dưới mức 122.45 trong ngắn hạn.

Dự kiến xu hướng trong phiên: Dự kiến sau khi mở cửa phiên hôm nay giá có thể dao động ổn định trên vùng 127.80 sau đó có pha tăng dần đến vùng 131.80 (131.xx) rồi có pha điều chỉnh về gần vùng 127.80, đến đây, giá có thể ổn định và có pha phục hồi tăng giá hướng đến vùng 132.80 về cuối phiên.

Xu hướng chủ đạo dự kiến trong phiên: Tăng giá (tăng giá đầu phiên – giảm giá giữa phiên – tăng giá cuối phiên).

Biên độ dự kiến trong phiên: 127.80 – 132.80 (hướng dịch chuyển dự kiến: 129.xx – 127.xx – 131.xx – 127.xx – 132.xx)

NY T7: 127.05 – 121.35.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 130.40 – 131.80 – 132.80 – 136.80 – 140.00 – 142.50 – 145.00 – 147.00.

– Chặn dưới: 127.80 – 126.00 – 125.00 – 122.45 – 120.00 – 116.90 – 113.30 – 110.00.

Kịch bản ngoài kỳ vọng trong phiên:

– Nếu tăng trên 133.00, giá có thể tăng thêm đến gần vùng 136.80 rồi suy yếu về cuối phiên.

– Nếu giảm dưới mức 127.50, giá có thể giảm thêm xuống vùng 126.00 rồi phục hồi về cuối phiên.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà (0909841270)