Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Robusta ngày 11/10/2019

11/10/19

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Theo biểu đồ giá cà phê Robusta giao tháng 01/2020, từ mức giá hiện tại 1277, trên cơ sở phân tích theo Nguyên lý Sóng Elliott, nhận thấy rằng:

 – Theo biểu đồ 1 giờ, bức tranh sóng vẫn chưa có nhiều thay đổi khi đường giá dao động thận trọng trong khung giao dịch hẹp, có thể từng bước phát triển các pha sóng của mô hình sóng tam giác hội tụ Contracting Triangle (CT) kéo dài trong ngắn hạn. Khung giá 1271 – 1295/1305 có thể chi phối thị trường trong ngắn hạn trước khi có dao động phá vỡ khỏi vùng giá đi ngang này.

+ Một mức giá đóng cửa phiên bất kỳ trên 1305 sẽ mở ra triển vọng có pha sóng tăng đến khu vực 1333 – 1343 để hoàn thành mục tiêu sóng c/ 2) trước khi đảo chiều chính thức theo xu hướng giảm giá trung hạn ở sóng 3).

+ Một mức giá đóng cửa phiên bất kỳ dưới 1271 dẫn đến nguy cơ thử thách chặn 1262 và phá dưới mức chặn 1262 sẽ xác nhận sóng 2) đã hoàn thành, đồng thời mở ra triển vọng sóng 3) phát triển xu thế giảm giá trung hạn xuống dưới chặn tâm lý 1200.

– Phiên hôm nay, đường giá có thể mở cửa duy trì pha tăng đến vùng 1295 sau đó có pha giảm về vùng 1282 rồi phục hồi tăng giá hướng đến khu vực 1300 – 1305 về cuối ngày.

– Các mức chặn quan trọng trong ngày:

+ Chặn trên: 1291 (#1) – 1305 (#2) – 1315 (#3).

+ Điểm Pivot: 1283 (khung Pivot 1280 – 1286)

+ Chặn dưới: 1267 (#1) – 1257 (#2) – 1243 (#3).

DỰ KIẾN BIÊN ĐỘ NGÀY

Dự kiến biên độ ngày 11/10/2019:

– LD T11: 1252 – 1287.

– LD T1: 1271 – 1305.

– LD T3: 1295 – 1329.

– LD T5: 1322 – 1356.

Xu hướng chung trong ngày: Tăng giá (tăng đầu phiên – giảm giữa phiên – tăng cuối phiên).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà