Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Robusta ngày 11/11/2019

11/11/19

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Theo biểu đồ giá cà phê Robusta giao tháng 01/2020, từ mức giá hiện tại 1384, trên cơ sở phân tích kỹ thuật tổng hợp:

– Trên biểu đồ 1 giờ, từ phiên cuối tuần trước dù giá chững lại dưới vùng 1387 nhưng vẫn có triển vọng thử thách cản tâm lý 1400 trong tuần này. Pha điều chỉnh về vùng 1374 là cần thiết để có thể thu hút lực mua lướt sóng hỗ trợ đường giá vượt trên 1387 khi đó mục tiêu tiếp theo là chinh phục cản tâm lý 1400. Đến đó, mục tiêu đầu tuần là thử thách khu vực 1413 – 1420 trước khi có pha điều chỉnh về dưới cản tâm lý 1400. Nếu vượt trên 1420 thì mục tiêu giữa tuần là thử thách vùng 1440/41 trước khi có pha điều chỉnh trong vài phiên.

– Phiên hôm nay, dự kiến sau khi mở cửa phiên giá có thể có pha điều chỉnh về vùng 1374 sau đó ổn định rồi tăng dần đến khu vực 1400 – 1413 về cuối phiên.

+ Nếu tăng trên 1413 giá có thể tăng tiếp đến vùng 1420 rồi suy yếu trở lại.

+ Nếu giảm dưới 1374 giá có thể điều chỉnh giảm thêm xuống vùng 1364 rồi phục hồi nhanh trở lại. Trong trường hợp này vẫn không làm thay đổi kịch bản công phá cản tâm lý 1400 trong ngắn hạn.

+ Nếu giảm dưới 1360 giá có thể điều chỉnh thêm xuống gần vùng 1335 rồi phục hồi trở lại và vẫn không làm thay đổi triển vọng tăng giá ngắn hạn trên cản tâm lý 1400.

– Các mức chặn quan trọng trong ngày:

+ Chặn trên: 1390 (R#1) – 1397 (R#2) – 1413 (R#3) – 1429 (R#4).

+ Điểm Pivot: 1368 (khung Pivot 1360 – 1376).

+ Chặn dưới: 1374 (S#1) – 1365 (S#2) – 1349 (S#3) – 1333 (S#4).

DỰ KIẾN BIÊN ĐỘ NGÀY

Dự kiến biên độ ngày 11/11/2019:

– LD T1: 1374 – 1413.

– LD T3: 1396 – 1433.

– LD T5: 1416 – 1453

– LD T7: 1436 – 1473.

Xu hướng chung trong ngày: Tăng giá (giảm đầu phiên – tăng giữa phiên – tăng cuối phiên).

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà