Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Robusta ngày 14/02/2020

14/02/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta3/2020 (LD T3) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1276.

Phân tích xu hướng ngắn hạn:

Trên biểu đồ 1 giờ, giá cà phê LD T3 đang có dấu hiệu dao động tích lũy theo chiều ngang trong mấy phiên gần đây và có thể kéo dài khung giá đi ngang ở phiên cuối tuần và sang đầu tuần tới trong khung giá 1282/83  – 1252 trước khi thoát khỏi khung giá đi ngang này từ giữa tuần tới đến cuối tuần hướng đến mục tiêu ở khu vực 1305 – 1315 (LD T5: 1330 – 1340) hoàn thành sóng 4)/(1) trước khi suy yếu về cuối tháng 02/2020 theo sóng 5)/(1).

Giá đang nằm trong kênh giảm trung hạn phát triển từ vùng đỉnh ngày 10/12/2019 đến nay do đó xu hướng giảm giá vẫn chi phối trung hạn. Tuy nhiên, tạm thời giá đang dao động thận trọng và trong tuần tới nếu có cơ hội tăng trên mức 1283 thì có khả năng duy trì giai đoạn điều chỉnh tăng ngắn hạn.

Dự kiến xu hướng trong phiên: Sau khi mở cửa phiên hôm nay giá có thể dao động thận trọng trên vùng 1270 sau đó có pha tăng đến khu vực 1278 – 1283 rồi có pha giảm dần xuống vùng 1263 trước khi phục hồi nhẹ về cuối phiên. Xu hướng chủ đạo dự kiến trong phiên: Giảm giá. Nếu giá dao động đúng kỳ vọng thì ở phiên thứ Hai đầu tuần tới giá có thể tích lũy trong khung 127x – 125x (trên 1252) sau đó tăng dần trong tuần.

Biên độ dự kiến trong phiên: 1283 – 1263 (hướng dịch chuyển dự kiến: 127x – 1270 – 1278/83 – 1263 – 126x).

LD T5: 1308 – 1288.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1278 – 1283 – 1305 – 1315 – 1336 – 1374.

– Chặn dưới: 1263 – 1252 – 1245 – 1230 – 1212 – 1200.

Kịch bản ngoài kỳ vọng trong phiên:

– Nếu tăng trên 1285, giá có thể tăng thêm đến khu vực 1292 – 1305 rồi suy yếu về cuối phiên trước khi tiếp tục tăng trong tuần tới.

– Nếu giảm dưới 1260, giá có thể giảm nhanh xuống vùng 1252 rồi phục hồi và tiếp tục đà tăng giá trong tuần tới.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà (0909841270)