Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Robusta ngày 25/3/2020

25/03/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta5/2020 (LD T5) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1257.

Phân tích xu hướng ngắn hạn:

Trên biểu đồ 1 giờ, giá cà phê LD T5 vẫn duy trì kiểu dao động tăng cầm chừng, nếu thị trường New York tiếp tục đà tăng giá đến cuối tuần thì thị trường London có thể được hỗ trợ tăng theo. Trước mắt, trong phiên hôm nay, giá có thể dao động tích lũy trong khung 1270 – 1253 sau đó ổn định. Nếu duy trì đà tăng qua giữa tuần thì có cơ hội thử thách khu vực 1280 – 1290 trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh sau đó trong vài phiên.

Thị trường có thể giảm nhiều trở lại nếu có pha giảm dưới mức 1238. Khi đó, giá sẽ giảm dần về hướng cản tâm lý 1200 và sâu hơn.

Dự kiến xu hướng trong phiên: Sau khi mở cửa phiên hôm nay giá có thể dao động tăng dần đến khu vực 1265 – 1270 sau đó có pha giảm dần xuống vùng 1253 rồi phục hồi về cuối phiên.

Xu hướng chủ đạo dự kiến trong phiên: Trung tính (tăng giá đầu phiên – giảm giá giữa phiên – tăng giá cuối phiên).

Biên độ dự kiến trong phiên: 1270 – 1253 (hướng dịch chuyển dự kiến: 125x – 126x (1270) – 125x).

LD T7: 1306 – 1289.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1260 – 1270 – 1280 – 1290 – 1300 – 1312 – 1332 – 1345 – 1374.

– Chặn dưới: 1253 – 1238 – 1225 – 1212 – 1205 – 1190 – 1175 – 1150 –  1115.

Kịch bản ngoài kỳ vọng trong phiên:

– Nếu tăng trên 1272, giá có thể tăng tiếp đến vùng 1280 rồi suy yếu cuối phiên.

– Nếu giảm dưới 1250, giá có thể giảm thêm xuống gần vùng 1238 rồi phục hồi cuối phiên.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà