Loading...

Nhận diện xu hướng giá cà phê Robusta ngày 26/3/2020

26/03/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta5/2020 (LD T5) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1257.

Phân tích xu hướng ngắn hạn:

Trên biểu đồ 1 giờ, giá cà phê LD T5 có thể duy trì kiểu dao động tăng cầm chừng thêm vài phiên dự kiến đến thứ Ba tuần tới hướng đến mục tiêu 1290 nếu thị trường New York tiếp tục đà tăng giá như dự kiến. Dao động tăng chậm như vậy sẽ cố gắng thử thách các mức chặn 1272 – 1280 – 1290. Cho đến khi thị trường New York chững lại và tích lũy thì thị trường London có thể bước vào pha điều chỉnh giảm ngắn hạn.

Trong giai đoạn hiện nay, thị trường London có thể kéo dài giai đoạn điều chỉnh tăng trung hạn trong khung giá đi ngang 119x – 128x. Giá LD gặp khó khăn trong việc tăng cao theo kịp thị trường New York nhưng cũng giảm được sức ép giảm mạnh khi người tham gia thị trường thể hiện tâm lý thận trọng.

Dự kiến xu hướng trong phiên: Sau khi mở cửa phiên hôm nay giá có thể dao động tăng dần đến khu vực 1267 – 1272 sau đó có pha giảm dần xuống vùng 1255 rồi phục hồi về cuối phiên.

Xu hướng chủ đạo dự kiến trong phiên: Tăng giá (tăng giá đầu phiên – giảm giá giữa phiên – tăng giá cuối phiên).

Biên độ dự kiến trong phiên: 1272 – 1255 (hướng dịch chuyển dự kiến: 126x – 127x (1270) – 125x – 126x).

LD T7: 1310 – 1293.

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1267 – 1272 – 1280 – 1290 – 1305 – 1312 – 1332 – 1345 – 1374 – 1390.

– Chặn dưới: 1255 – 1244 – 1332 –1225 – 1212 – 1205 – 1190 – 1175 – 1150 –  1115.

Kịch bản ngoài kỳ vọng trong phiên:

– Nếu tăng trên 1275, giá có thể tăng tiếp đến vùng 1280 rồi suy yếu cuối phiên.

– Nếu giảm dưới 1255, giá có thể giảm thêm xuống quanh vùng 1250 rồi phục hồi cuối phiên.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà (0909841270)