Loading...

NHẬN DIỆN XU HƯỚNG GIÁ CÀ PHÊ ROBUSTA TRONG TUẦN TỪ NGÀY 17 – 21/02/2020

15/02/20

Biểu đồ phân tích: Cà phê Robusta3/2020 (LD T3) – khung thời gian 1 giờ. Giá hiện tại: 1287.

Phân tích xu hướng tuần tới:

Trong tuần qua, giá cà phê LD T3 duy trì đà tăng (có thể đang ở giai đoạn điều chỉnh tăng ngắn hạn) với mức giá thấp nhất 1252 – mức giá cao nhất 1288. Dự kiến ở giai đoạn đầu tuần tới (02 phiên đầu tuần) có hai khả năng xảy ra như sau:

(1) Sau khi tích lũy thận trọng trên vùng 1275, nếu giá tăng thử thách cản tâm lý 1300 và sau đó có pha điều chỉnh về trên vùng 1280 rồi ổn định thì có khả năng duy trì đà tăng giá qua giữa tuần thử thách khu vực 1315 – 1322 sau đó có pha giảm nhanh xuống vùng 1275 rồi phục hồi về cuối tuần quanh cản tâm lý 1300. Theo kịch bản này thì thị trường London có thể suy yếu dần về cuối tháng khi chịu sức ép hoạt động chuyển tháng trên hợp đồng LD T5 (ngày 25/02 là ngày thông báo đầu tiên hết hạn hợp đồng LD T3) nhưng có khả năng phục hồi điều chỉnh tăng trung hạn qua tháng 3/2020.

(2) Nếu giá giảm về cản 1260 thì có khả năng giảm thêm xuống gần vùng 1252 rồi phục hồi và duy trì điều chỉnh tăng trong tuần cố gắng thử thách cản tâm lý 1300 xa hơn là vùng 1322 về cuối tuần. Kịch bản này ít khả thi hơn nhưng giá vẫn có xu thế suy yếu về cuối tháng theo kịch bản này do sức ép hoạt động chuyển tháng đối với hợp đồng LD T3.

Biên độ dự kiến tuần tới:

Đối với kịch bản (1): 1275 – 1322 (hướng dịch chuyển dự kiến: 128x – 1275 – 1300 – 128x – 1322 – 1275 – 130x). LD T5: 1302 – 1349.

Đối với kịch bản (2): 1256 – 1322 (hướng dịch chuyển dự kiến: 138x – 1256 – 1300 – 128x – 1322 – 130x). LD T5: 1283 – 1349.

Theo tình thế hiện tại, ưu tiên thị trường theo kịch bản (1) tuy nhiên vẫn cần đề phòng cho kịch bản (2).

Các mức chặn kỹ thuật quan trọng:

– Chặn trên: 1288 – 1300 – 1315 – 1322 – 1336 – 1346 – 1374.

– Chặn dưới: 1275 – 1260 – 1256 – 1252 – 1230 – 1212 – 1200.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà