Loading...

Nhận định nhanh lúc 10h50

12/06/19

Lưu ý, các thị trường cà phê đã có đỉnh trong ngày trong khoảng thời gian giữa 10h40 – 10h50 và có thể chịu sức ép giảm giá về cuối phiên.

HNH.