Loading...

Phân tích kỹ thuật xu hướng giá cà phê Robusta ngày 14/6/2019

14/06/19

Phân tích kỹ thuật xu hướng giá cà phê Robusta ngày 14/6/2019

Phân tích kỹ thuật

Xét trên biểu đồ 15 phút đối với cà phê Robusta giao tháng 7/2019, từ mức giá hiện tại 1384, phân tích sóng Elliott nhận thấy: Đường giá đang ở giai đoạn cuối sóng thứ 5 của mô hình 5 sóng chủ i-ii-iii-iv-v bắt đầu từ vùng đỉnh 1491 (ngày 03/6/2019) đi xuống mục tiêu 1368 (ứng với mức Fibo 61,8% của chu kỳ từ đáy 1292 ngày 17/5/2019 đến đỉnh 1491 ngày 03/6/2019).

Dự kiến hôm nay đường giá sẽ hoàn thành pha cuối của sóng thứ 5/v/(a) để chuẩn bị bước vào giai đoạn điều chỉnh tăng theo sóng (b) với cấu trúc sóng a-b-c dự kiến thúc đẩy đường giá hướng đến khu vực giữa 1415 – 1420 (điều chỉnh 38,2% của chu kỳ 1491 – 1368) trong vòng 2 phiên đầu tuần tới trước khi suy yếu trở lại trong ngắn hạn.

Dự báo xu hướng trong ngày

Xu hướng giá cà phê Robusta hôm nay được đánh giá như sau: Dự kiến đầu phiên đường giá có thể dao động thận trọng trên vùng 1382 sau đó có pha điều chỉnh tăng giá dần đến khu vực giữa 1395 – 1400 rồi đảo chiều để giảm giá xuống lại vùng 1382 và dao động bức phá sẽ tiếp cận mục tiêu quanh 1368 rồi phục hồi về cuối phiên trở lại trên vùng 1382.

Dự báo biên độ ngày 14/6/2019: 1398 – 1368.

Lưu ý: Dao động tăng dứt khoát trên 1400 sẽ tiếp cận 1409 rồi giảm nhanh trở lại. Dao động giảm dứt khoát dưới 1365 thì còn giảm nhiều trong ngắn hạn.

(Phân tích mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà