Loading...

Quyết định lãi suất Federal Reserve Bank

14/12/18

Quyết định lãi suất Federal Reserve Bank

1. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ là gì

Hệ thống Dự trữ Liên bang (FED) được tạo ra để thúc đẩy hiệu quả các mục tiêu việc làm tối đa, giá cả ổn định và lãi suất dài hạn chừng mực. Để làm được điều này, Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) được thiết lập và tổ chức họp mỗi năm 8 lần để thiết lập tiến trình lãi suất trong tương lai. Không giống các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, FED không có mục tiêu lạm phát xác định rõ ràng. Điều này khiến cho FED bị giới kinh tế học phê bình, tuy nhiên thành công của FED trong những năm gần đây đã thúc đẩy việc FED tiếp cận các mục tiêu lạm phát không xác định.

Bộ máy FOMC gồm Ban Thống đốc có 7 thành viên do Tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện Mỹ phê chuẩn; Chủ tịch FED bang New York; 4 trong số 11 vị chủ tịch FED bang (luân phiên). Các chủ tịch FED bang khác có thể tham dự hội nghị FOMC nhưng không thể bỏ phiếu về các chính sách tiền tệ (thành viên không bỏ phiếu).

2. Tầm quan trọng thông báo lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ – FED đối với nhà đầu tư

Dù FED tăng, giảm hay duy trì lãi suất thì quyết định lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên đồng USD. Nếu tăng lãi suất sẽ dẫn đến việc bán trái phiếu chính phủ làm giảm cung đồng USD và do đó giá trị của đồng USD sẽ tăng. Ngược lại nếu giảm lãi suất thì dẫn đến việc mua trái phiếu chính phủ làm thúc đẩy cung USD từ đó dẫn đến đồng USD giảm giá.

FOMC bắt đầu xuất bản biên bản phiên họp chính sách tiền tệ của nó vào năm 2005. Biên bản chi tiết về cuộc họp lãi suất sẽ cho cái nhìn sâu sắc về quyết định chính sách tiền tệ và đánh giá của FED về triển vọng kinh tế trong và ngoài nước Mỹ.

Thị trường có khuynh hướng chú ý đến những điểm quan trọng được thảo luận trong cuộc họp lãi suất sẽ cho thấy sự thay đổi lãi suất trong tương lai. Chẳng hạn nếu biên bản cho rằng giá năng lượng cao và thị trường nhà tăng trưởng nhanh đang thúc đẩy lạm phát thì thị trường sẽ có khuynh hướng theo dõi sát những bộ phận này để đánh giá khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Do biên bản được công bố 3 tuần sau hội nghị FOMC nên thị trường sẽ coi nhẹ một số thông tin trong báo cáo này. Người tham gia thị trường có khuynh hướng xét kỹ tình tình chung mà FED cho thấy trong cuộc họp. Nếu FOMC thận trọng về triển vọng nền kinh tế lạm phát với lập trường thắt chặt thì thị trường kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Ngược lại nếu FOMC có lập trường nới lỏng thì thị trường ít kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH