Loading...

Thay đổi giờ giao dịch

04/11/19

Thay đổi giờ giao dịch sang giờ mùa đông (từ ngày 04/11/2019):

  • ICE Europe Robusta Coffee ( LONDON ) : 16:00 – 00:30
  • ICE US Arabica Coffee ( NEW YORK )     : 16:15 – 01:30