Loading...

THAY ĐỔI GIỜ GIAO DỊCH

01/04/19

KỂ TỪ NGÀY 01/04/2019 GIỜ GIAO DỊCH SẼ THAY ĐỔI NHƯ SAU:

  • THỊ TRƯỜNG LON DON: 15H – 23H30
  • THỊ TRƯỜNG NEW YORK: 15H15 – 00H30