Loading...

THAY ĐỔI GIỜ GIAO DỊCH

09/03/20

Thay đổi tạm thời giờ giao dịch từ ngày 09/03/2020 – 27/03/2020

SÀN ICE EU ( LON DON ) : TỪ 16H – 00H30

SÀN ICE US ( NEW YORK ) : TỪ 16H15 – 00H30