Loading...

Thông báo nghỉ lễ ngày 17/02/2020 (New York)

17/02/20

Hôm nay thị trường New York (sàn ICE Futures US – Arabica) tạm đóng cửa do nghỉ lễ President’s Day. Thị trường London (sàn ICE Futures Europe – Robusta) hoạt động bình thường.