Loading...

Thông báo nghỉ lễ ngày 19/4/2019

19/04/19

Theo website sàn ICE thì hôm nay ngày 19/4/2019 hai thị trường cà phê tại New York và London đều tạm đóng cửa do nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday).