Loading...

Thông báo nghỉ lễ ngày 20/01/2020 (New York)

20/01/20

Hôm nay thị trường New York (sàn ICE Futures US – Arabica) tạm đóng cửa do nghỉ lễ kỷ niệm ngày sinh của Martin L. King. Thị trường London (sàn ICE Futures Europe – Robusta) hoạt động bình thường.