Loading...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

23/12/19

LỊCH NGHỈ THỊ TRƯỜNG

NGÀY 24/12/2019 : ICE EU  Robusta Coffee ( LON DON ) : ĐÓNG CỬA SỚM 19H23

                               : ICE  US  Arabica coffee ( NEW YORK ) : ĐÓNG CỬA 1H05

NGÀY 25/12/2019  : CẢ HAI SÀN GIAO DỊCH ĐÓNG CỬA

NGÀY 26/12/2019  : ICE EU  Robusta Coffee ( LON DON ) : ĐÓNG CỬA

                                : ICE  US  Arabica coffee ( NEW YORK ) : MỞ CỬA MUỘN 20H00

NGÀY 01/01/2020   : CẢ HAI SÀN GIAO DỊCH ĐÓNG CỬA