Loading...

Thông báo: Thị trường New York và London cùng nghỉ lễ ngày 27/5/2019

27/05/19

Thông báo: Hôm nay (27/5/2019), thị trường New York nghỉ lễ Memorial Day và thị trường London nghỉ lễ Spring Bank Holiday.

Ngày mai hai sàn ICE tại New York và London hoạt động bình thường trở lại.