Loading...

THÔNG BÁO:Thay đổi tạm thời giờ giao dịch

28/10/19

CÔNG TY THUẬN PHÁT: Kính gửi Quý khách hàng thông tin thay đổi tạm thời giờ giao dịch  trong các phiên từ 28/10/2019 đến hết 01/11/2019chi tiết  như sau:

  • ICE Europe Robusta Coffee( LONDON ): 16:00 – 00:30
  • ICE US Arabica Coffee ( NEW YORK ) :16:15 – 00:30