Loading...

Thông tin kinh tế Mỹ đáng chú ý ngày 01/3/2019

01/03/19

Xem trực tuyến

20:30 (USD) Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi tháng 12 – Core Personal Consumption Expenditure – Price Index (MoM) (Dec)

20:30 (USD) Thu nhập cá nhân tháng 12 – Personal Income (MoM) (Dec)

20:30 (USD) Chi tiêu cá nhân tháng 12 – Personal Spending (Dec)

21:45 (USD) Chỉ số PMI sản xuất tháng 02 – Markit Manufacturing PMI (Feb)

22:00 (USD) Chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan tháng 02 -Michigan Consumer Sentiment Index (Feb)

22:00 (USD) Chỉ số ISM sản xuất tháng 02 – ISM Manufacturing PMI (Feb)