Loading...

Thông tin kinh tế Mỹ đáng chú ý ngày 04/01/2019

04/01/19

Xem trực tuyến

20:30 (USD) Bảng lương phi nông nghiệp tháng 12 – Nonfarm Payrolls (Dec)

20:30 (USD) Số giờ làm việc trung bình hàng tuần tháng 12 – Average Weekly Hours (Dec)

20:30 (USD) Thu nhập trung bình giờ tháng 12 – Average Hourly Earnings (YoY) (Dec)

20:30 (USD) Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tháng 12 – Labor Force Participation Rate (Dec)

20:30 (USD) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 – Unemployment Rate (Dec)

22:15 (USD) Chủ tịch FED phát biểu – Fed’s Powell Speech SPEECH