Loading...

Thông tin kinh tế Mỹ đáng chú ý ngày 22/3/2019

22/03/19

Xem trực tuyến

20:45 (USD) Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 3 – Markit Manufacturing PMI (Mar) PRELIMINAR

20:45 (USD) Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ tháng 3 – Markit Services PMI (Mar) PRELIMINAR

20:45 (USD) Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 3 – Markit PMI Composite (Mar) PRELIMINAR

21:00 (USD) Doanh số nhà hiện có tháng 2 – Existing Home Sales (MoM) (Feb)