Loading...

Thông tin kinh tế Mỹ đáng chú ý ngày 28/02/2019

28/02/19

Xem trực tuyến

20:30 (USD) Khai báo thất nghiệp tuần – Initial Jobless Claims (Feb 23)

20:30 (USD) Chỉ số giá GDP sơ bộ quý 4/2018 – Gross Domestic Product Price Index (Q4) PRELIMINAR

20:30 (USD) GDP sơ bộ quý 4/2018 – Gross Domestic Product Annualized (Q4) PRELIMINAR

20:30 (USD) Chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi sơ bộ quý 4/2018 – Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) (Q4)PRELIMINAR

20:30 (USD) Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân sơ bộ quý 4/2018 – Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) (Q4)PRELIMINAR