Loading...

Thu hoạch cà phê bắt đầu tại tất cả các vùng sản xuất cà phê Brazil

24/04/19

Thu hoạch cà phê niên vụ 2019/20 tại Brazil đã bắt đầu tại tất cả các vùng sản xuất, tính cả cà phê Arabica, Trung tâm Nghiên cứu Tiên tiến về Kinh tế Ứng dụng (Cepea) tại Brazil cho biết.

Thu hoạch cà phê tại Brazil năm nay diễn ra sớm hơn do cà phê ra hoa sớm vào cuối năm 2018 và nhiệt độ cao trong tháng 12/2018  và tháng 01/2019 khiến cho cà phê nhanh kết hạt dẫn đến thu hoạch sớm hơn thông thường trong mùa vụ được kỳ vọng đạt sản lượng ở mức cao dù rơi vào năm mất mùa đối với cà phê Arabica.

Thanh khoản tại thị trường cà phê Brazil ở mức thấp nhưng khối lượng giao dịch kỳ vọng tăng lên trong những tuần tới khi thu hoạch tăng tốc cùng với nhu cầu nhà sản xuất cần tiền mặt cho chi phí sản xuất.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH @ 21h05