Loading...

Tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2019/20 ước tăng so với niên vụ trước

26/03/20

Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2019/20 ước đạt 168,86 triệu bao loại 60 kg, giảm 0,8% so với niên vụ trước. Sản lượng cà phê Arabica toàn cầu niên vụ 2019/20 ước đạt 96,37 triệu bao, giảm 3,9% so với niên vụ trước, trong khi sản lượng cà phê Robusta ước đạt 72,5 triệu bao, tăng 3,7% so với niên vụ trước.

Tiêu thụ cà phê thế giới niên vụ 2019/20 ước đạt 169,34 triệu bao, tăng 0,7% so với niên vụ trước nhờ tiêu thụ tăng mạnh từ châu Âu và Bắc Mỹ. Từ đó, thiếu hụt nguồn cung cà phê toàn cầu niên vụ hiện tại ước đạt 0,48 triệu bao. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 có thể khiến tiêu thụ cà phê toàn cầu sụt giảm đáng kể.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 01/2020 ước đạt 10,29 triệu bao, giảm nhẹ từ mức 11,14 triệu bao ở cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê toàn cầu 4 tháng đầu niên vụ 2019/20 giảm 5,8% so với cùng kỳ niên vụ trước, đạt 39,53 triệu bao.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà