Loading...

Xuất khẩu cà phê tháng 1 của thế giới tăng 2,6%

02/03/19

Xuất khẩu cà phê thế giới trong tháng 01 đăng ký tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,059 triệu bao loại 60 kg so với mức 10,778 triệu bao trong tháng 01/2018. Số liệu do Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) công bố.

Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 6,633 triệu bao, tăng 2,2% so với mức 6,490 triệu bao ở cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 4,426 triệu bao, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái (4,289 triệu bao).

Theo ICO, xuất khẩu cà phê thế giới trong 4 tháng đầu niên vụ 2018/19 tăng 6,6% đạt 41,964 triệu bao, so với mức 39,359 triệu bao ở cùng kỳ niên vụ trước.

Trong 12 tháng tính đến tháng 01/2019, xuất khẩu cà phê Arabica đạt 78,78 triệu bao so với 75,76 triệu bao ở cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu cà phê Robusta trong kỳ đạt 45,96 triệu bao so với 43,66 triệu bao ở cùng kỳ năm ngoái.

(Thông tin mang tính tham khảo)

HNH @ 07h20